Södra Hälsinglands Hästägarförening

Södra Hälsinglands Hästägarförening - föreningen för hästägare som tillhör Bollnästravet. Öppen för alla som äger eller deläger en travhäst på Bollnäs. Föreningen är ansluten till RST, som på riksplanet bevakar hästägarnas intressen. Föreningen anordnar provlopp året runt och driver för hästägarna viktiga frågor såsom prispengar, startmöjligheter, stimulansåtgärder, samarbetsfrågor m.m.

Välkommen som medlem. Sätt in 250 kronor på Bankgiro: 412-0010 så är du med i föreningen. Det finns även en familjeavgift som är på 350 kr. OBS: Glöm inte att skriva namn, adress, telefon och email-adress på blanketten!

Klicka här för att läsa mer om att äga travhäst
Styrelsen 2017
Ordförande
Emil Parhans
Runemo 315
822 92  Alfta
0271-152 21
070-578 38 20
emilparhans@gmail.com
Vice ordförande
Nina Backan
Östra Höle 9326
821 98  Rengsjö
0278-665410
nina_backan@hotmail.com

Sekreterare, adjungerad
Lars Tollin Olsson
Stenbomsgatan 9
821 42  Bollnäs
070-53 103 93
Kassör
Hugo Forsberg
Ed 1133
823 91 Kilafors
0278-65 04 22
070-525 44 62
hugoforsberg40@gmail.com
Ledamot
Anneli Lagergren
Västra Grönåsvägen 18
820 40  Järvsö
073-033 92 62
stallkap@hotmail.com
Ledamot
Magnus Träff
Grönåsvägen 75
820 40  Järvsö
072-523 00 98
stalltraff@hotmail.com
Ledamot
Eva-Lena Gullberg
Freluga 4695
821 34  Bollnäs
070-611 96 67
evalena.gullberg58@gmail.com
Ledamot
Bo Fransson
Apoteksgatan 11
821 43  Bollnäs
070-319 07 59
bofab@telia.com
VERKSAMHETSPLAN 2017
 1. Satsning på ungdomar i travet
  Erbjuda fadderverksamhet för ungdomar som lämnar travskolan för att ”få dem kvar”
 2. Nya licenstagare
  Erbjuda vårt deltagande i licensutbildningen, samt erbjuda medlemskap i föreningen
 3. Studieresor
  Anordna studieresor till travtränare
 4. Stallbacksvärdar
  Arbeta som stallbacksvärdar för tillresande med starthäst och lotsa dem tillrätta
 5. Provloppsarrangör
  Ansvara för provloppsverksamheten vid banan
 6. Hästägare- och Tränardagdag
  Delta som arrangör vid Hästägare- och tränardagen 7 maj
 7. BAS-möten
  Delta i kontinuerliga BAS-möten på Bollnästravet
 8. Bistå inför tävlingsdgar
  Bistå med uppfräschning av banan inför tävlingsdgar
 9. Rabatter
  Förhandla om rabatter hos företag som har anknytning till hästägande