Södra Hälsinglands Hästägarförening

Södra Hälsinglands Hästägarförening - föreningen för hästägare. Öppen för alla som äger eller deläger en travhäst . Föreningen är ansluten till Travhästägarna, som på riksplanet bevakar hästägarnas intressen. Föreningen anordnar provlopp året runt och driver för hästägarna viktiga frågor såsom prispengar, startmöjligheter, stimulansåtgärder, samarbetsfrågor m.m.

Välkommen som medlem. Sätt in 250 kronor på Bankgiro: 412-0010 så är du med i föreningen. Det finns även en familjeavgift som är på 350 kr. OBS: Glöm inte att skriva namn, adress, telefon och email-adress på blanketten!

Klicka här för att läsa mer om att äga travhäst
Styrelsen 2019 / 2020
Ordförande
Bo Fransson
070-319 07 59

bofab@telia.com
Vice ordförande
Maj-Britt Karlsson
076-820 55 86

maj-britt.karlsson@helsingenet.comLedamot
Eva-Jeanette Liljeberg
070-822 09 53

evajeanetteliljeberg@gmail.com
Kassör
Hugo Forsberg
070-525 44 62

hugoforsberg40@gmail.com
Ledamot
Anneli Lagergren
073-033 92 62

stallkap@hotmail.com
Ledamot
Allan Gunnarsson
070-611 51 42

mrehnvall@hotmail.com
Sekreterare
Elisabeth Johansson
070-336 44 20

bettan.oster@telia.com
  

VERKSAMHETSPLAN 2019
 1. Satsning på ungdomar i travet
  Erbjuda fadderverksamhet för ungdomar som lämnar travskolan för att ”få dem kvar”
 2. Nya licenstagare
  Erbjuda vårt deltagande i licensutbildningen, samt erbjuda medlemskap i föreningen
 3. Studieresor
  Anordna studieresor till travtränare
 4. Stallbacksvärdar
  Arbeta som stallbacksvärdar för tillresande med starthäst och lotsa dem tillrätta
 5. Provloppsarrangör
  Ansvara för provloppsverksamheten vid banan
 6. Hästägare- och Tränardagdag
  Delta som arrangör vid Hästägare- och tränardagen
 7. BAS-möten
  Delta i kontinuerliga BAS-möten på Bollnästravet
 8. Bistå inför tävlingsdgar
  Bistå med uppfräschning av banan inför tävlingsdgar
 9. Rabatter
  Förhandla om rabatter hos företag som har anknytning till hästägande
 10. Höstmöte

VERKSAMHETSPLAN 2017
 1. Satsning på ungdomar i travet
  Erbjuda fadderverksamhet för ungdomar som lämnar travskolan för att ”få dem kvar”
 2. Nya licenstagare
  Erbjuda vårt deltagande i licensutbildningen, samt erbjuda medlemskap i föreningen
 3. Studieresor
  Anordna studieresor till travtränare
 4. Stallbacksvärdar
  Arbeta som stallbacksvärdar för tillresande med starthäst och lotsa dem tillrätta
 5. Provloppsarrangör
  Ansvara för provloppsverksamheten vid banan
 6. Hästägare- och Tränardagdag
  Delta som arrangör vid Hästägare- och tränardagen 7 maj
 7. BAS-möten
  Delta i kontinuerliga BAS-möten på Bollnästravet
 8. Bistå inför tävlingsdgar
  Bistå med uppfräschning av banan inför tävlingsdgar
 9. Rabatter
  Förhandla om rabatter hos företag som har anknytning till hästägande