Kurser

Välkommen att ringa utbildningsansvarig Karin Edvinsson för att boka tid.

Telefon: 070-308 79 02  
Mail: karin.edvinsson@bollnas.travsport.se

Kurser med ponny

Hästlekis
För barn mellan 4-6år. 12 ggr a 1 timme. Vi lär barnen på ett säkert sätt att umgås med hästen, borsta, kratsar hovar m.m.
Kursavg: 1 080 kr
Järnkurs
För barn från 7år. 15 ggr a 2 timmar. Hästens beteende och skötsel. Grunderna för säkerhet vid selning och körning.
Kursavg: 2 700 kr
Koppar (förkunskap järnkurs)
För barn från 7 år. 15ggr a 2 timmar. Hästens beteende och skötsel, färger o tecken, säker hantering.
Kursavg: 2 700 kr
Bronskurs (förkunskap - kopparkurs)
För barn från 8år. 15 ggr a 2 timmar. Här lär man sig om stallmiljö, visitering, sjukdommar samt tömkörning och selning.
Kursavg: 2 700 kr
Silverkurs (förkunskap - Bronskurs)
För barn från 8år. 15 ggr a 2 timmar. Här lär vi oss om utfodring, träning och hur man selar och kör häst.
Kursavg: 2 700 kr
Guld och Körkurs (förkunskap - Silverkurs)
För barn från 10år. 15 ggr a 2 timmar. Vi lär oss mer om träning och tävling.
Kursavg: 2 700 kr
Licenskurs ponny
Från 8 år. 15 ggr a 2,5 timmar.
Kursavg: 3 375 kr
Vuxenkurs steg 1
15 ggr a 2 timmar. Med inriktning på körning, skötsel och hästhållning.
Kursavg: 3 000 kr
Vuxenkurs steg 2 (förkunskap vuxen 1)
15 ggr a 2 timmar.
Kursavg: 3 000 kr
Vuxenkurs steg 3
15 ggr a 2 timmar. Licens utbildning B-licens eller monté.
Kursavg: 3 000 kr
 
B-tränarlicens
8 ggr a 3 timmar. För dig som vill börja träna egen travhäst
Kursavg: 1 100 kr
Hovslagarkurs
10 ggr a 3 timmar.
Kursledare Olov Brunlöf
Kursavg: 3 000 kr

Kurser med stor häst

Körlicens
Du ska under minst ett års tid regelbundet ha kört “snabbjobb” och i övrigt ha mycket god häst- och körvana. Du bör också ha kännedom om Svensk travsports bestämmelser.

Minimiålder 15 år (F-licens). Vi kör 15 licenslopp varav minst tio skall vara godkända. Du använder egen häst som är i tävlingsmässigt skick samt finns med på någons träningslista. Genomgång efter varje lopptillfälle så avsätt två-tre timmar per utbildningstillfälle. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.
Autostart är ett av momenten i kör/montélicensen.
Kursavgift: 1 700 kr (inklusive moms). Utbildningen sker i samarbete med hastsportensfolkhogskola.se
 
Montélicens
Vi kommer i samband med körlicensutbildningen att ha licenstagning för monté. Du skall vara minst 15 år (F-licens), ha god häst och ridvana och kännedom om Svensk Travsports bestämmelser. Kursen är 15 ggr varav minst tio lopp skall vara godkända. Du använder egen häst som är i tävlingsmässigt skick samt finns med på någons träningslista. Genomgång efter varje lopptillfälle så avsätt två-tre timmar per utbildningstillfälle. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.
Autostart är ett av momenten i kör/montélicensen.
Kursavgift: 1 700 kronor (inklusive moms). Utbildningen sker i samarbete med hastsportensfolkhogskola.se
 
B-tränarLicens
För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig och licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.

Om du inte haft B-tränarlicens tidigare eller om det var mer än fem år sedan du hade din licens, måste du gå en B-tränarkurs. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattar minst 24 timmar fördelat på åtta gånger. Du ska vid två skilda tillfällen köra häst på travbanans område.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om B-tränarlicens vid ditt lokala travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80% av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.
Kostnad: 1100 kr. Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Bollnäs.
Du kan även göra B-tränarkursen på webben. Kostnad 900 kr. Logga in på hastsportensfolkhogskola.se

Anmälan till licenskurserna gör ni på: hastsportensfolkhogskola.se

Kursledare för licensutbildningarna:
Hans Tillman 070-586 54 37