Speltips & Intervjuer

Trav- och galoppsporten ger spelutredningen godkänt betyg. Utredningens förslag till den nya spelmarknaden är på det hela taget bra. Nu gäller det att säkra framtiden för trav- och galoppsportens finansiering. Så sammanfattar ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp sina reaktioner på den spellicensutredning som regeringens utredare Håkan Hallstedt presenterade på fredagen.

Spellicensutredningen har beskrivits som ett ödesdokument för den svenska spelbranschen och när den på fredagen äntligen presenterades ställde sig ATG och dess ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp positiva till förslaget. 

– Det är naturligtvis mycket positivt att vi fått gehör för många av de förslag som vi själva lyfte fram i vår egen parallellutredning Lika Villkor. Framförallt kan vi äntligen gå från monopol till ett licenssystem vilket ger förutsättningar för en fungerande spelmarknad, kommenterar Hasse Skarplöth, vd för ATG.

– Det vi saknar är ett mer utvecklat förslag för hur spelansvaret säkras på den framtida licensmarknaden. Folkhälsomyndighetens studie visar att andelen svenskar med allvarliga spelproblem ökar och denna utveckling måste spelbranschen gemensamt få ett stopp på. Tyvärr ser vi inte tillräckligt starka förslag i utredningen, säger Hasse Skarplöth.

ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp har gemensamt argumenterat för att lika villkor bör gälla på den svenska spelmarknaden. Man har bland annat framhållit vikten av att alla spelaktörer ingår i licenssystemet och att alla aktörer omgärdas av samma spelskatt (med undantag för folkrörelsen) och av samma krav på spelansvar. På det hela taget är utredningen i linje med ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp förslag. 

– Om detta förslag klubbas igenom innebär det att förutsättningarna för travet, galoppen och hela hästnäringen stärks. Vi vet att hästen betyder mycket för hundratusentals människor i vårt land. Nu ligger fokus på att säkra framtiden för trav- och galoppsporten och dess finansiering, kommenterar Johan Lindberg, generalsekreterare för Svensk Travsport och Ulf Hörnberg, vd för Svensk Galopp. 

En licensmarknad innebär möjlighet att förhandla fram avtal med andra spelbolag och att ATG kan agera internationellt. Det som dock oroar trav- och galoppsporten är att utredningen inte vill ha någon gräns för vinståterbetalning. Det bäddar för priskrig på spel som slår mot hästsporten.

Utredarens förslag ska nu bearbetas av regeringen för att slutligen behandlas i riksdagen. Det nya licenssystemet beräknas träda i kraft först år 2019 och det är fortfarande en lång process kvar.

– Vi kommer primärt att ge våra synpunkter inom ramen för remissförfarandet. Min uppmaning till alla i den kommande politiska processen är nu att sätta full fart framåt så att vi får en ny spelmarknad på plats senast den 1 januari 2019, avslutar Hasse Skarplöth.

Klicka här för att läsa mer.

För mer information, kontakta

Mats Fransson, PA-ansvarig Svensk Travsport
E-post: mats.fransson@travsport.se
Mobil: 070-554 66 62

Camilla Filipsson, presskontakt ATG
E-post: camilla.filipsson@atg.se
Mobil: 072-704 21 74